Andreas Tunem Arnestad


Personalia

Andreas Tunem Arnestad
Ludvig Karstens vei 10
1064 Oslo
Epost: andrarn@online.no
Tlf: 402 04 564
Født 11.07.1981
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/aarnestad


Introduksjon

Jeg er en fyr med over 10 års erfaring innen IT-bransjen og har jobbet med reparasjon og feilsøking av maskinvare, operativsystemer og programvare. Jeg har en stor interesse for IT og teknologi, med hovedfokus på fri programvare, lagringsløsninger, virtualisering og andre serverrelaterte emner.

Interesser

Datakunnskaper

Arbeidserfaring, utvalg

BW-Group, IT-avdelingen, 2021 - DD

Medarbeider med fokus på brukerstøtte for firmaets brukere i Norge, samt på det amerikanske kontinentet. Oppsett, feilsøking og feilretting av laptoper, mobiltelefoner, nettbrett og printere, delansvarlig for bestilling av IT utstyr og mobiltelefoner. Kontaktpunkt mellom brukerne og firmaets hovedavdeling i Singapore.

Nesodden kommune, IT-avdelingen, 2020

Medarbeider med fokus på brukerstøtte, varebestillinger, oppsett av maskiner, feilsøking av pcer og programvare

NAV Arbeid og ytelser, Styringsenhet, 2018 - 2019

Medarbeider med fokus på utrulling av mobilitetsløsning bassert på laptop med Windows 10 og Office 365, samt opplæring i løsningen og inviduell tilpassing for hver enkelt bruker. Noe brukerstøtte på mobiltelefoner, samt noe generell brukerstøtte innen IT.

Kripos, 2016

Medarbeider på IT-avdelingen med hovedfokus på support via telefon, e-post og ved personlig oppmøte. Delansvar for bestilling, klargjøring og utlevering av utstyr til brukerne.

Lovisenberg Diakonale sykehus, 2014

Medarbeider på IT-avdelingen, hovedansvar for å sette opp klientmaskiner, printer og maskinadministrasjon i AD, samt feilsøking av eksisterende IT-utstyr, innkludert medisinsk IT-utstyr.

Sykehuspartner, 2011 – 2012

Telefonsupport, primært opp mot brukere på Aker sykehus, brukeradministrasjon i AD, feilsøking av terminalservere på Citrix-plattformen, samt drift av disse. Feilsøking av Office-pakken, Adobe Acrobat samt kliniske applikasjoner ved problemer med tale til tekst eller scanning av dokumenter.

Telecomputing, 2010 – 2011

Telefon- og mailsupport overfor Telecomputings kunder, feilsøking og feilretting av Citrix- terminalservere, printerservere og webservere, feilsøking av påloggingsproblemer, MS Office-pakken, Visma-programvare samt annen intern programvare og noe feilsøking av klientoperativsystem, administrasjon av brukere, tilganger og e-post grupper i AD.

Infocare ASA, 2008 – 2010

Servicetekniker med hovedfokus på hjemmedatamaskiner fra HP og feilsøking og -retting på disse. Leder for HP desktop-teamet med ansvar for internopplæring og sluttkontroll av maskiner.

Aditro Oslo – Dell-prosjektet, 2006 – 2008

Telefon- og mailsupport opp mot privat og bedriftsmarkedet, feilsøking med kunde og bestilling av service eller deler ved behov. Monitorering av telefonkøer, medansvarlig for en intern wiki og en offline deleliste.

Frivillige verv

Styreleder - Lokaltrafikkhistorisk forening 2020 - d.d.

Foreningens ansikt utad, representerer foreningen nasjonalt og internasjonalt. Reparerer og vedlikeholder foreningens busspark, deltar i restaureringen av foreningens sporvogner, vedlikeholder foreningens servere og infrastruktur, deltar i styremøter og andre møter internt og eksternt.

Annen arbeidserfaring

2013 - 2013 Kundebehandler Canal Digital
2012 - 2012 2. linje support / backoffice Tele2
2006 - 2006 Praktikant IT-avdelingen, Bydel Alna
2006 - 2006 Sommeravløser Nordre Lindeberg gård
2005 - 2006 Medarbeider Alna bydelsservice
2001 - 2002 Renholder AS Oslo Sporveier
2000 - 2001 Diverse vikaroppdrag Weststaff vikarbyrå

Annen erfaring

Drift av selvbygd hjemmeserver med diverse raid-konfigurasjoner utfra iops-krav (raid1 vs raid6) og tilhørende virtualisering, OwnCloud og NextCloud for venner og familie samt crowdsourcing for Flightradar 24.

Sist oppdatert 3.09.2022